Kraftiga sommarregn

Under sommarmånaderna förekommer mycket vattenånga i luften. Åska behöver just vattenånga för att uppstå och som vädret är nu finns stora förutsättningar för ordentliga oväder.

Skyfall, blixt och dunder drabbade nyligen Sverige, bland annat Stockholms län och Västra Götaland drabbades. Viadukter, GC-tunnlar och källare översvämmades av både dagvatten och spillvatten. Regnet och åskan var ganska lokal helgen vecka 30 men drog över hela Sverige, från söder till norr. Under några få timmar på lördagen den 26 juli föll det upp till 140 millimeter på de värst drabbade ställena i Perstorp, norra Skåne. Där fick flera vägar skador av vattentrycket och vatten- och avloppsreningsverket dränktes och slogs ut. Söndagen bjöd på strax över 50 mm på flera platser i både Norra Norrland, Götaland och Svealand enligt SMHI extremvärden för nederbörd.