Regn skapar katastrofläge

SMHI har utfärdat en klass 1-varning längs hela Västkusten och delar av Småland på grund av regnet som nu dränker bland annat Getinge, norr om Halmstad. Ingen lättnad i regnet är ännu i sikte. Kommunen och VA-bolaget arbetar tillsammans för att informera de drabbade.

Laholmsbuktens VA informerar på sin hemsida att kraftiga regn gör att delar av bland annat Oskarström, Getinge, Steninge och Slättåkra riskerar översvämning. I övrigt hänvisar man till kommunens hemsida. Där kan man läsa att boende ombeds minska användningen på vatten i hushållen för att minimera trycket på avloppsreningsverken som är påverkade både av översvämningarna och strömavbrott och därför går på reducerad kapacitet.

– Det är en extremsituation, säger Anders Nordlund, ledningsoperatör på räddningstjänsten i Halmstad när ha bli intervjuad av SvD idag (2014-08-19). De översvämningar som hittills uppstått beror främst på att regnvattnet inte hinner undan. Dagvattenledningar, diken och mindre vattendrag klarar inte att ta emot allt vatten. Någon risk för översvämningar av Nissan och Ätran ser man inte så här långt även om vattnet stiger. Enligt räddningstjänsten är det främst de små vattendragen som har svämmat över.

Boende i södra och västra Sverige kommer få fortsatt ostadigt hela veckan och tyngdpunkten på regnet ser ut att ligga just över södra Sverige där man får räkna med regn i stort sett varje dag, rapporterar SMHI.