Trelleborg inviger med miljöministern

I dagarna inviger miljöminister Lena Ek, Energimyndighetens enhetschef Lars Andersson tillsammans med högt uppsatta inom kommunen och Trelleborgs hamn en ny anläggning i hamnområdet. Totalt ska man rena 50 hektar av hamnens och 100 hektar av Trelleborgs stads dagvatten.

Invigningen sker fredagen den 22 augusti. Miljöprojektet i hamnen är ett led i hamnens strävan att behålla sin position som Östersjöns klimatsmartaste hamn.

Reningen kommer ske genom tre sedimenteringsbassänger som ligger i östra delen av hamnen. Anläggningen kommer till 99 % att skydda Östersjön mot utsläpp av oljor och metaller, anger hamnen i sitt nyhetsbrev. För att få ett så miljövänligt system som möjligt kommer pumpar som lyfter vattnet upp  i dammarna drivas av de närliggande vindkraftverken. Trelleborgs kommun och hamnen delar på kostnaden på runt 60 miljoner kronor för dagvattenanläggningen, och Energimyndigheten har delvis bidragit till vindkraftverken som satts upp.

Trelleborgs hamn