Seminariedag om dagvatten – färdigt program

Den 14 oktober arrangerar vi en seminariedag som innehåller både exempel på tekniska lösningar för hur dagvatten kan hanteras och en genomgång av juridiken i viktiga frågor kopplade till planering, byggande och tillsyn. Arrangörer är Mälaren – en sjö för miljoner i samarbete med Sundbybergs stad och Dagvattenguiden. Seminariedagen startar i Sundbybergs arbete med dagvattenfrågor och kommunernas prioriterade frågeställningar. På förmiddagen görs en genomgång av tekniklösningar ”från tak till utsläpp”. På eftermiddagen fokuserar vi på juridik och försöker reda ut vad kommunerna får och inte får göra i arbetet med dagvatten.

Ladda ner programmet (pdf)
Anmäl dig nu
(Skriv: ”Seminariedag 14 oktober” i ämnesraden)