Välkommen till vår monter på VA-mässan

20140930_113927Astrid Grinell och Mattias Mattsson tar emot er i VA-guidens monter på plats BT00:14 på VA-mässan i Jönköping. Gå dit, stanna till, prata lite och få ett bättre grepp om vad som gör VA-guiden till ett så bra verktyg för verksamma inom VA-branschen.