Lövträd täpper till brunnar

Sprakande höstfärger på träden vars blad lugnt faller ner. Men vi de kraftiga regnen som hör hösten till hamnar många löv på marken samtidigt. Löv, grenar och annat som slängts på gatorna flyter Dagvattenguidens Produktregister - Markytormed vattnet till närmsta dagvattenbrunn och lägger sig ofta som ett lock och täpper till. Det krävs inte så mycket för att bilda ett stopp. Frågan är hur mycket förebyggande arbete kommunen ska lägga ner för att förhindra stoppen eller om det är mer effektivt att åtgärda när det väl är stopp och marken drabbas av en översvämning. 

Vid rensning av gatubrunnar används slambilar eller slamsugningsfordon. Det är då viktigt att tänka på att det som sugs upp kan vara miljöfarligt och behöver köras till en behandlingsanläggning. Vid en planerat underhållsinsats kan man passa på att spola samtidigt som slamsugningen görs och på så sätt  undvika framtida översvämningar. Områden som är extra viktiga att hålla rent dagvattenbrunnarna på är trafikplatser, viadukter och bebyggda sänkor.