Kustvattnets påverkan på översvämningar

    Lokala extrema vattenflöden på grund av hus-vid-vattnetskyfall är ett vanligt problem i Sverige som orsakar bland annat trafikstörningar, skred och slamströmmar samt skador på hus och infrastruktur. Dessa kan bli ännu vanligare i ett framtida, varmare klimat. Bland naturolyckor är det översvämningar som kommer högst upp på listan när EU sammanställt nationella riskbilder, men i dagsläget vet ingen helt säkert hur till exempel kusterna påverkas av extremt väder.

    – Det finns ett stort behov av högupplösta och noggranna data om djupförhållandena i strandnära områden. Sjöfartsverket har därför fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att ta fram kostnadseffektiva metoder för att sjömäta på grunt vatten, säger Patrik Wiberg, chef för affärsområde sjögeografi på Sjöfartsverket.