Vägledning för klimatscenarier

    En vägledning har nu tagits fram för att underlätta användningen av scenarierna och hjälpa till att tolka klimatinformationen.

    – Vägledningen syftar till att vara ett stöd för de som använder klimatscenarier, till exempel för att arbeta med klimatanpassning. Vägledningen ska främst hjälpa till för att läsa och förstå scenarierna, med alla möjligheter och begränsningar de har, säger Gunn Persson, klimatexpert SMHI. Läs mer på SMHI.