Bli doktorand i Luleå

Forskningsgruppen för Stadens vatten inom ämnet VA-teknik vid institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet, söker en driven och engagerad doktorand inom området grön dagvatteninfrastruktur och dess funktion i krävande klimat med speciell fokus på gröna tak.

Att vara en del av forskargruppen innebär att arbeta i en internationell och kreativ miljö. I gruppen ingår ca 25 personer och har ett omfattande nationellt och internationellt samarbetsnätverk. Arbetsuppgifterna är varierande; du arbetar självständigt med att planera för och utföra labb- och fältstudier, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt.

Läs mer om tjänsten