Konstruera dagvattendammar rätt -få mervärde på köpet

Dagvattendammar kan fylla fler funktionen än bara dagvattenrening. I alla fall om man tänker till lite extra när man anlägger dammen och om man sköter den bra. I Varberg och Falkenberg tänker VA-bolaget lite längre än bara dagvattenrening. Därför finns en handbok för hur man ska anlägga och sköta dagvattendammar för att öka den biologiska mångfalden. Handboken är framtagen av Peter Nolbrant på företaget BioDivers Naturvårdskonsult.

Peter kommer till VAK och berättar om hur man väljer rätt vattendjup, strandlinje, bottenmaterial, kantlutning och vattenväxter för att uppnå hög biologisk mångfald och samtidigt bra reningseffekt.

Hög biologisk mångfald ger inte automatiskt bra dagvattenrening. Peter berättar att ett problemen är att folk släpper i fiskar i dagvattendammar. Fiskar som t.ex. rudor bökar runt i bottensedimenten på dammen för att hitta föda och det gör att sediment grumlas upp. Det är precis motsatt effekt jämfört med vad man vill ha för att få bra rening av dagvattnet. Sedimentation är en av de viktigaste processerna som renar dagvattnet.

Kom till VAK och lär dig av Peter hur du kan konstruera och sköta dagvattendammar så att de fungerar bra, på flera sätt.

Anmäl dig här  (medlemmar har 10% rabatt!)
Läs mer om dagvattenprogrammet på konferensen

Handboken finns i Dagvattenguidens bibliotek. Då direkt dit (endast för medlemmar)