Gratis höjdmodell från Lantmäteriet

Från den första juli i år kommer Lantmäteriets översiktskarta för hela Sverige att bli tillgänglig gratis via internet. Samtidigt öppnar de också en förenklad höjdmodell som har 50 meters upplösning och två meters noggrannhet i höjd.

Lantmäteriet har uppmärksammat att det finns ett stort behov och intresse av att använda geografisk information. Till exempel vill myndigheter göra olika modelleringar i sitt klimatanpassningsarbete. Lantmäteriet hoppas att all deras geografiska information ska bli fritt tillgänglig, men för att det ska bli verklighet behövs en ökning av anslagen med ungefär 100 miljoner kronor per år.

Nästa steg mot att göra kartinformation tillgänglig tas den första januari 2016. Då blir vägkartan, tärrängkartan och fjällkartan öppna. Även en rikstäckande tjänst för mätning och positionering med meternoggrannhet blir fri att använda.

Läs mer om Lantmäteriets hemsida