Dom om avgift för vägdagvatten

    Svea hovrätt meddelade i slutet av mars sin dom i tvisten mellan Trafikverket och Stockholm Vatten. Det handlar om

    • när kommunen har rätt att ta ut en avgift
    • vilka grunder som avgiften får beräknas på
    • när väghållaren har rätt till reduktion av avgiften

    Läs referat av domen. Endast för medlemmar.