Räkna ut reningseffekten på din dagvattendamm

    Det finns idag ingen vedertagen metod för att beräkna eller ens uppskatta reningseffekten hos en dagvattendamm. Anledningen är att det är dyrt och tidskrävande att verkligen undersöka hur mycket av olika föroreningar som en damm fångar upp. För att göra en bra undersökning krävs flödesproportionell provtagning av både in- och utlopp, helst under flera års tid. Sedan krävs det ett stort antal studier för att kunna dra generella slutsatser.

    Här finns ändå en steg-för-steg-metod för att uppskatta reningseffekten hos en dagvattendamm. Endast för medlemmar.