Sedimenttömning av dagvattendamm. Reportage 2015

Dagvattenguiden besöker en dagvattenanläggning i Nacka kommun. Det är dags att tömma dammen på sediment och vi kollar hur det går till.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.