Sök pengar för att definiera hushållsdagvatten

    Svenskt Vatten gör en särskild utlysningdv-hushall för ansökan om medel med syfte att identifiera vad som innehållsmässigt och flödesmässigt är ett ”hushållsdagvatten”. Det ingår också att titta på tekniska aspekter.

    Svenskt Vatten förväntar sig att resultatet av arbetet ska leda till att VA-huvudmannen kan ställa krav i ABVA på vilket dagvatten abonnenterna släpper ut i huvudmannen ledningar. Abonnenter som har dagvatten som avviker från hushållsdagvatten kan i framtiden få betala en högre avgift alternativt behöva rena sitt dagvatten innan det släpps till ledningen.

    Exakt vilka frågeställningar som ska belysas finns att läsa på Svenska Vattens hemsida. Anslaget är på 150 000 kr. Senast den 15 oktober ska ansökan vara inskickad. Beslut väntas den 4 december.