Dagvattenkurs samlar många på västkusten

Nästa vecka genomför Dagvattenguiden en utbildning på uppdrag av Falkenbergs kommun och VIVAB (Vatten & Miljö i Väst AB). Kursen är inriktning på juridiken om dagvatten i detaljplanering. Dagvattenguidens två juridiska experter kommer att vara föreläsare. Deltagarna kommer flera olika kommuner och det roliga är att flera förvaltningar är representerade. Det blir säkert spännande diskussioner när tjänstemän från miljökontor, stadsbyggnadskontor,  VA och länsstyrelse träffas, tror redaktören. Vi kommer att rapportera från utbildningen.