Använder rök för att leta felkopplade dagvattenledningar

I Karlskrona pågår inventering av villaområden för att hitta felkopplade ledningar. Metoden går ut på att spruta ner rök i dagvattenbrunnar. Om man sedan ser att det ryker ur stuprören på villan, ja då är kopplingen korrekt. Röken som används är helt ofarlig enligt uppgift. Samma rökmetod används inom teatern. Anledningen till att leta felkopplingar är förstås att minska transporten av ”fel” vatten till reningsverket. Området har separata ledningar för spillvatten och dagvatten. Men om dagvattnet rinner in i spillvattennätet blir det en onödig belastning på ledningsnätet vid kraftiga regn. Det kostar även pengar att pumpa runt onödigt vatten. I Karlskrona ansluts också hela tiden nya fastigheter och det ökar trycket på ledningsnätet.

Läs mer i reportage i Sydöstran