Mycket dagvattenforskning på gång

Nu är sidan om dagvattenforskning uppdaterad. Där finns korta beskrivningar av ett 30-tal pågående projekt (endast för medlemmar). Det är stor skillnad jämfört med när Dagvattenguiden senast gjorde en större genomgång. Då fanns inte många projekt om dagvatten, men det gör det verkligen nu. Framför allt är det området översvämningar och klimat som har ökat stort.