Överklaga detaljplaner direkt till mark- och miljödomstolen

Regeringen vill öka bostadsbyggandet. Därför föreslår de nu en lagändring i Plan- och bygglagen (PBL) som gör att länsstyrelserna inte längre är den första instansen att överklaga detaljplaner till. Om förslaget blir verklighet ska överklagan av en detaljplan göras direkt till mark- och miljödomstolen. Läs hela förslaget här. Endast för medlemmar.