Dricksvattenutredningen, delbetänkande SOU 2015:51

Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning

Utredningen redovisar med stöd av en rad experter och myndigheter aktuella scenarier för den framtida klimatutvecklingen och hur det kan påverka dricksvattnet, säger Gunnar Holmgren, landshövding och regeringens särskilde dricksvattenutredare.

I april 2016 år lämnar utredningen över ett slutbetänkande till regeringen med förslag på förändringar av framtidens dricksvattenförsörjning.

Bakgrund
Regeringen beslutade den 18 juli 2013 (dir. 2013:75) att tillkalla en särskild utredare för att gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten med syfte att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning i landet, på kort och lång sikt. Uppdraget omfattade också att i förekommande fall föreslå lämpliga åtgärder.