Detta har användarföreningen gjort under 2015

Användarföreningens styrelse plus Björn Eriksson, VA-guiden.

På användarföreningens medlemsträff i Skövde 6 november berättade Maja Englund, ordförande, om vad Avloppsguidens användarförening gjort det senaste året:

  • Ett stort HaV-finansierat projekt om tillsyn på minireningsverk och andra prefabricerade anläggningar har genomförts. Ca 15 kommuner deltog i arbetet.
  • Två personer ur styrelsen har varit i Norge hos driftsassistensen i Östfold för att ta del av deras stora erfarenhet av provtagning och tillsyn på minireningsverk. Användarföreningen deltar i styrgruppen i projektet ”Optimalisering av renseanlegg i spredt bebyggelse”, som finansieras av Miljödirektoratet, Norges motsvarighet till Naturvårdsverket. Projektet ska ta fram en handbok för service av minireningsverk och studera slamlagringskapacitet i minireningsverk.
  • Föreningen har även, tillsammans med Avloppsguiden, haft möte med Konsumentverket och ett möte med HaV, Boverket, Livsmedelsverket och Energi- och miljödepartementet. Syftet med dessa möten var att lyfta vikten av att det finns oberoende information till konsumenter om enskilda avlopp.
  • Man medverkar även som referens i olika HaV-projekt.

Användarföreningen är samlande organ för de miljökontor från 222 kommuner som är medlemmar i Avloppsguiden. Föreningen driver frågor på ett nationellt plan och är en samlande röst för landets avloppsinspektörer.

Dessa områden är prioriterade enligt Användarföreningens verksamhetsplan:

  1. Fokusera inte enbart på ökad åtgärdstakt – Det ska bli bra också!
  2. I väntan på eventuella föreskrifter…– Dialog och överenskommelser kan också leda till förändring och förbättring
  3. Driv på förbättringsprocessen – Mer tillsyn och mer stöd till fastighetsägare
  4. Finslipa samarbetet inom kommunen
  5. Lyft kretsloppsfrågor
  6. Aktiviteter som ökar kunskap, t ex utbildningar