Framtidens klimat – varmt och blött – men var?

SMHI_temp_RCP8_5Att VA-lösningar som anläggs i dag behöver ta hänsyn till ett förändrat framtida klimat kommer knappast som någon nyhet. Det kommer både att bli våtare, varmare och torrare. Men värt att ha i åtanke är att den förändring vi ofta pratar om är en medelförändring av klimatet. I verkligheten kommer det kunna variera stort mellan regioner vilken faktisk förändring som sker av exempelvis temperatur och nederbörd. 

För kommuner och VA-aktörer är det därför viktigt att ta del av det klimatscenario som gäller för just den region man arbetar med. SMHI har tagit fram framtidsklimatet för Sveriges alla 21 län enligt två scenarier: RCP4.5 (ett scenario med relativt reducerade växthusgasutsläpp) och RCP 8.5 (nuvarande klimatpolitik).

SMHI:s rapporter för alla län, samt flertalet intressanta slutsatser för olika regioner i Sverige, hittar du här (för medlemmar).

På sidan för SMHI:s klimatscenarier kan man interaktivt kolla på förändringar i temperatur, nederbörd, vind och vegetationsperiod. Det går även att välja bland fyra olika scenarier, en specifik årstid och bland alla Sveriges län, distrikt och avinningsområden.

Frågan om hur vi ska bygga ett klimatsmart och resilient VA-Sverige kommer även att behandlas under nästa veckas Vatten Avlopp Kretslopp konferens i Karlstad 10-11 mars. Årets tema är passande nog

”Vatten- och avloppsfrågor i ett förändrat klimat”

Läs mer om konferensen på Vatten Avlopp Kretslopps hemsida. Kanske ses vi där?