Referat dagvattenseminarium torsdag. Vatten Avlopp Kretslopp, 2016

Den nationella och årliga konferensen Vatten Avlopp Kretslopp inleddes med en gemensam förmiddag torsdagen 10 mars. Efter lunchen följde fyra föreläsningar, där vi har fördjupat oss lite extra i presentationen från Norrköping Vatten och Avfall. Presentationerna ligger i programordning och går att ladda ner vid respektive rubrik.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.