Ny doktorandtjänst i Luleå – gröna tak/dagvattenbiofilter

LTUForskningsgruppen för Stadens vatten inom ämnet VA-teknik vid institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet, söker en driven och engagerad doktorand inom området grön infrastruktur och dess funktion i krävande klimat med speciell fokus på gröna tak och/eller dagvattenbiofilter. 

Att vara en del av forskargruppen innebär att arbeta i en internationell och kreativ miljö. Gruppen består av ca 25 personer och har ett omfattande nationellt och internationellt samarbetsnätverk. Arbetsuppgifterna är varierande; du arbetar självständigt med att planera för och utföra labb- och fältstudier, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt.

Sökande ska ha en civilingenjörs- eller masterexamen med inriktning mot miljö och vatten, naturresursteknik eller annan inriktning som bedöms likvärdig. Kunskap inom (landskaps)ekologi, hortikultur, VA-teknik, labb/fältarbete och/eller erfarenhet av statistisk bearbetning av data är meriterande. Tjänsten kräver goda kunskaper i engelska.

Sista ansökningsdag: 19 april

Läs mer om tjänsten på LTU:s hemsida.