Hur organiserar vi skötsel av öppna reningsanläggningar?

    Det var temat för det tredje seminariet i LOVA-projektet ”Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar” som pågår 2015-2016. Träffen i Västerås mynnade ut i många exempel och idéer om ansvarsfördelning och samverkan för att säkerställa driften av öppna vattenreningsanläggningar. I Västerås har man kommit långt i arbetet genom att jobba i ett kommunalt dagvattenkluster. Kommunen har antagit både en dagvattenpolicy, en handlingsplan med ansvarsfördelning och skapat en intern handbok för tjänstemän. I Enköping har man tagit hjälp av ett konsultföretag för att skapa ett effektivt egenkontrollprogram av fördröjningsdammar. Seminariet avslutades med ett fältbesök till fyra stycken anläggningar runtom i Västerås.

    (T.v.) Besök vid nyanlagd dagvattendamm i ett industriområde, Västerås. (T.h.) En skylt berättar om fosforrening i dammen för jordbruksmark strax utanför Västerås.
    (T.v.) Besök vid nyanlagd dagvattendamm i ett industriområde, Västerås. (T.h.) En skylt berättar om fosforrening i en damm för jordbruksmark strax utanför Västerås.

    Läs mer från seminariet i Västerås om skötsel av öppna vattenreningsanläggningar (för medlemmar). Deltagare i projektet kan även ta del av materialet på Våtmarksguidens hemsida.