Ny styrelse för användarföreningen

Vid årsmötet den 9 mars i Karlstad valdes Emma Selin från Miljösamverkan östra Skaraborg till ny ordförande. Emma vill bland annat arbeta med att föra ut styrelsens och föreningens arbete till medlemmarna.

Maria Lindberg från Eskilstuna samt tidigare ordförande Maja Englund från Örebro tackades av och Anna Ericsson från miljökontoret i Södertälje och Torun Stening från Region Gotland valdes in i styrelsen.

Årsmötet beslutade på styrelsens förslag att höja medlemsavgiften från dagens 200 kr per förvaltning till 500 kr. Anledning är framförallt ökade omkostnader för att kunna delta vid möten och inbjudningar. Föreningen vill också öka sin förmåga att kunna beställa och driva egna projekt. Föreningen har på senare tid blivit en tongivande aktör med egna projekt och dialogmöten.

Styrelsen vill starta arbetsgrupper för att öka utbytet mellan medlemmarna. Det är viktigt att avgränsa arbetsgruppens uppgift och tidsram. Styrelsen avser test upplägg för att komma igång med detta. Både Maja och Maria intygade att deras tid i styrelsen varit mycket lärorikt och att delta i en arbetsgrupp som ligger nära ens intresse bör ses som kompetensutveckling.

Sedan träffen och årsmötet i mars har styrelsen arbetat med följande:

  • Synpunkter på HaV:s förslag till nya bestämmelser
  • Inspel till JTI:s projekt om funktionskontroll av markbaserade anläggningar
  • Deltagande på träff om ärendehanteringssystem och små avlopp
  • Styrelsen planerar att skicka ett brev till alla miljökontors miljöchefer som en återkoppling på föreningens arbete.
  • Man laddar även för medlemsträff i samband med startträff för JTI:s projekt om kontroll av funktion i markbaserade anläggningar. Datum och plats är dock inte slutgiltigt bestämt.

Läs mer om användarföreningen.