MSB ger stöd till Öland under vattenbristen

Under juli månad har MSB placerat en logistikexpert  hos Länsstyrelsen i Kalmar och därifrån vara behjälplig för behövande kommuner. Deras roll är att stödja de ansvariga aktörerna med samordning eller insatser i form av materiella eller personella resurser.

Denna proaktivtivitet är ett resultat från avrapporteringen från skogsbranden i Västmanland. I rapporten föreslår MSB regeringen också nya principer för krisberedskapen. En av dessa är handlingsprincipen, som innebär att aktörerna ska agera proaktivt och vidta nödvändiga åtgärder även i osäkra situationer med brist på information.

Begäran skickades till MSB redan i maj månad med fokus på snabb hjälp till främst lantbruket på Öland, men i lägesbilden påpekades även vikten av långsiktiga satsningar för att trygga vattentillgången i framtiden. Utbyggnationen av vattenledning till Stora rör invigdes 7 juni men extra vattentransporter över bron ser fortfarande. Dessa vattentransporter är kostsamma för kommunerna, därför finns även logistikstöd och finansiering av dessa med i vår begäran till MSB.