Inbjudan nätverksträff: Små avlopp i kretslopp 4 oktober

Under 2016 genomför VA-guiden ett projekt om Små avlopp i kretslopp vars syfte är sprida erfarenheter. Projektet finansieras Hav- och vattenmyndighetens anslag för små avlopp.

Kom till Uddevalla och lyssna till föreläsningar från Björn Vinnerås från SLU, pristagare av Avlopp och Kretsloppspriset 2015, Andreas Roos från Västvatten, Magnus Jönsson från Region Gotland samt diskussioner om bland annat Vem ska äga och ansvara för återföringen? och Kretsloppskrav på små avlopp i tillsyn och tillstånd? Se program nätverksträff (pdf)

Inom projektet anordnas en nätverksträff  i Uddevalla den 4:e oktober. Deltagandet är kostnadsfritt. I anmälningsformuläret skickar du in frågor till oss som du vill diskutera på träffen.
Sista anmälningsdag var den 20 september.