Inbjudan nätverksträff: VA-rådgivning 15 september

Under 2016 genomför VA-guiden ett projekt om VA-rådgivning vars syfte är sprida erfarenheterna av VA-rådgivning. Deltagandet på nätverksträffen är kostnadsfritt. Projektet finansieras Hav- och vattenmyndighetens anslag för små avlopp. På medlemssidorna finns mer info under projektet VA-rådgivning.

Inom projektet anordnas en nätverksträff i Norrtälje den 15:e september tillsammans med Utvecklingscentrum för vatten. Deltagandet är kostnadsfritt. I anmälningsformuläret skickar du in frågor till oss som du vill diskutera på träffen.

Läs inbjudan (pdf)