Svårt med lagstiftning och kretslopp

Bland annat LRF har länge fört dialogen om att nybyggda hus ska utrustas med källsorterande avlopp. Så kallat två håll i väggen. Ett rör för toalettvatten och ett för övrigt hushållsvatten. På så sätt kan användandet av rent dricksvatten minskas och toaletten kan spolas med det använda gråvattnet (BDT-vatten). Samtidigt som ett mer användbart gödsel kan skapas.

– Plan- och bygglagen medger inte att vi ställer krav på att man installerar två rör när man bygger ett hus, däremot kan man uppmuntra till det, säger regionrådet Isabel Enström (MP) till P4 Gotland.

Engström är ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden och har länge velat att nya hus byggs med ett separata avloppsledningar. Men att bygga om alla hus och hela avloppsnätet skulle förstås bli väldigt dyrt. Samtidigt fastnar vi allt hårdare i det gamla systemet med varje nybygge. Men Isabel Enström tror att många olika alternativ kan bidra till lösningen.

Man kommer nu gå vidare med uppmuntring och kanske rådgivning på olika sätt för att uppmärksamma vikten av att spara vatten. Nu när vattenbristen blivit akut har många, både gotlänningar, deltidsboende och turister blivit medvetna om problemet och beredda att göra vad de kan för att spara på vatten.