Dagvattenkurs med fokus på tillsyn 15 nov Göteborg

Dagvattenguiden erbjuder en utbildningsdag om tillsyn av dagvatten. Målgruppen är miljöinspektörer och kursen går igenom hela kedjan från tidig planering till tillsyn av anläggningar.

Frågeställningar som kommer att beröras är bland annat

  • vilken roll har miljöinspektören i plan- och byggprocessen
  • hur läser man en dagvattenutredning
  • kan och bör man skriva tillståndsvillkor
  • vad kan vara viktigt att fokusera på vid tillsyn över olika typer av dagvattenanläggningar?

Vi bedömer att den som redan har viss kunskap om miljöbalken har bäst förutsättningar att tillgodogöra sig kursen.

Målgrupp: Kursen riktar sig främst miljöinspektörer men även andra som behöver kunskap om tillsyn, tillstånd och lagstiftning. Deltagarna behöver ha viss förkunskap om miljöbalken.

Tid: kl. 9-16 15 nov 2016
Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg
Kostnad: 3200 kr exkl moms för Dagvattenguidens medlemmar och 3900 kr exkl moms för övriga deltagare
Anmälan: Senast den 2016-11-04. Anmälan är bindande men kan överlåtas.
Frågor: välkommen att kontakta Astrid Grinell 018-10 57 01

Läs programmet (pdf)