Samling av skrifter för fastighetsägare om LOD

Många kommuner försöker nå ut till fastighetsägare med information om hur dag- och dränvatten bör omhändertas på tomten genom informationsblad, broschyrer och dylikt. Utmaningen ligger i att ge rätt, koncis och förståelig information. Vi har nu samlat ett antal skrifter som riktar sig till fastighetsägare angående lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Här försöker vi lyfta fram nya och välarbetade exempel som kan fungerar som inspiration.

Bland annat har redaktionen valt två favoriter bland ett tjugotal exempelskrifter. Den ena broschyren har heltäckande information om LOD kompletterat med många fotografier som inspiration. Den andra skriften är mer konkret med välillustrerade exempel och principskisser av LOD-lösningar. Vilka var redaktionens favoriter och vilka andra skrifter kan fungera som inspiration? Här hittar du samlingen av LOD-skrifter för fastighetsägare (för medlemmar).

LOD-skrifter-bildkollage