Workshop 8:e nov om GA för VA

VA-guiden bjuder in särskilt GAVA-projintresserade tjänstepersoner på kommuner, lantmäterimyndigheter och Länsstyrelser i hela landet till en heldags workshop om gemensamhetsanläggningar för VA. Deltagarantalet är dock begränsat, först till kvarn gäller.

Program och inbjudan (pdf)

Kontakta marie.albinsson@vaguiden 070-285 63 36 för anmälan och mer info.
Anmäl dig senast 1 november.