Förtätning av staden är inte lönsamt

Det menar Bengt Persson, landskapsarkitekt och samverkanslektor på SLU. Han ger exempel från förtätningsprojekt i  två skånska kommuner. Slutsatsen är att dessa projekt tar lång tid och leder till så dyra omkostnader att det ekonomiska resultatet för kommunen är en förlust. En av de dyra kostnaderna är omläggning av ledningar. Läs hela debattartikeln i tidningen STAD nr 15.