Va-rådgivning – stöd för tillsyn, rapport 2014

Projektrapport om va-rådgivning från 2015. Finansierad med medel från Havs- och vattenmyndighetens anslag 1:12 Åtgärder för havs – och vattenmiljö.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.