Hur kan en enkel och rättvis dagvattentaxa se ut?

SVU_FoIkonferens_2016_MEklund_MVBSvenskt Vatten har gett Vatten & Miljöbyrån i uppdrag att utreda hur en enkel och rättvis dagvattentaxa som stödjer hållbar dagvattenhantering kan se ut. Utav 180 undersökta kommuner har idag 76 stycken en taxa med specificerad brukningsavgift för dagvattentjänster. Endast 13 kommuner har en taxa med reduktion av avgiften om en fastighetsägare har vidtagit åtgärder för att minska belastningen på den allmänna anläggningen. I förslaget om dagvattentaxa som presenterades av Maria Eklund föreslås just dessa ”morötter” (reduktion av avgiften) vara grunden för att få en enkel och rättvis taxa. Läs hela reportaget här (för medlemmar). Här hittar du även den samlade konferensdokumentationen (för medlemmar).