Kunskapsläge och nätverksträffar – små avlopp i kretslopp och va-rådgivning

2016 genomförde VA-guiden ett projekt finansierat av Havs- och vattenmyndigheten om kretslopp och va-rådgivning. Rapporten ger en sammanställning av
intervjuer och diskussioner som hållits i projektet. Rapporten är tänkt att fungera som underlag för kommuner som funderar på att börja med VA-rådgivning eller vill starta igång ett system för omhändertagande och spridning av avloppsfraktioner från små avlopp, såväl som att ge ett stöd för de kommuner som redan jobbar dessa frågor.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.