Hållbar biltvätt – kampanj för minskade utsläpp

BiltvättDagvattenguiden har tidigare rapporterat om problematiken kring biltvätt som sker direkt på gatan. Under hösten startades initiativet Hållbar Biltvätt i syfte att minska biltvättandet på gatan samt att hålla hög och jämn rening på landets biltvättar.

Bakom initiativet står branschorganisationen Svensk Bensinhandel, vilka företräder drivmedelstationer och tillverkare av tvätthallsutrustning. Samarbete sker även med ett flertal kommuner och andra intressenter.

Som en del i arbetet presenterades nyligen rapporten ”Biltvättsrapporten 2016”, vilken visar att tungmetaller och olja avskiljs till 93-99 % i en modern biltvätt. Det uppskattas även att 50 % av biltvättarna sker hemma med följden av ett årligt utsläpp på cirka 1000 ton olja och 50 ton tungmetaller. Mer information finns på kampanjens hemsida.

Här hittar du Biltvättsrapporten 2016 (för medlemmar).