Projekt om fällningsdammar

Fällningsdammar är behandlingsanläggningar för avloppsvatten bestående av ett antal dammar där fällningskemikalie, vanligen aluminiumsalt eller släckt kalk, tillsätts. Totalt finns det ca 70 anläggningar i landet, de flesta i mellersta Norrland.

Erfarenheter från fällningsdammar har kartlagts i en projektrapport hösten 2016 och ligger till grund för rekommendationer om utformning och drift av nya och befintliga anläggningar. I rapporten diskuteras även alternativa tillämpningar av tekniken. Projektet är tänkt att utveckla tekniken och sprida kunskap kring fällningsdammar med Härjedalens kommun, Miva och Sweco som projektägare.

Läs SVU-rapport och intressanta delrapporter (för medlemmar)