Utmaningar vid dagvattenprovtagning

Företagsgruppen Rent Dagvatten har intervjuat två personer som arbetar med dagvattenprovtagning. Reportaget belyser olika faktorer som är viktiga att ta hänsyn till både när provtagningsmetodik väljs och när analysresultat tolkas. Ett exempel på svårighet kan vara att komma åt de punkter i ledningssystemet som bäst representerar belastningen från den yta som undersöks. 

Läs hela reportaget här.

Mer information om vår medlem Rent Dagvatten finner du på deras hemsida.