Regeringen tillsätter utredning om små avlopp och 6 §

Den 11 maj meddelade regeringen att det tillsätts en ny utredning om små avlopp och lagen om allmänna vattentjänster. Uppdraget blir tredelat och ska:

  • Föreslå åtgärder som ökar åtgärdstakten för små avlopp
  • Se över ansvarsreglerna för vatten och avlopp
  • Föreslå vilken myndighet som ska ge tillsynsstöd i frågan om tillämpningen av 6 § lagen om allmänna vattentjänster till kommuner och länsstyrelser.

När det gäller små avlopp vill regeringen se förslag för att öka åtgärdstakten av dåliga små avlopp samt hur näringsämnena från små avlopp kan komma till nytta. De är tydliga med att man vill öka flexibiliteten i LAV så att kommunen inte automatisk måste ansvara för vatten och avlopp i alla områden som bedöms idag bedöms som större sammanhang. Alternativ som bör undersökas är möjligheten för kommunen att besluta om så kallad VA-samverkan och möjligheten att i större utsträckning ge utrymme för enskilda alternativ när dessa kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

I dag finns ingen utpekad myndighet som kan ge tillsynsstöd i frågan om tillämpningen av 6 § lagen om allmänna vattentjänster till kommuner och länsstyrelser och utredaren ska även ge förslag på central tillsynsvägledande myndighet för detta.

Utredningen kommer att pågå till 28 februari 2018. Regeringen har utsett Anders Grönvall till särskild utredare.

För VA-planeringsguiden kommer utredning att bli mycket intressant då en eventuell förändring av lagstiftningen kan få stor betydelse för VA-planering. Vi vill tipsa om ett intressant seminarium som Svenskt Vatten arrangerar den 1:a juni om bostäder och va och vi kommer även att arrangera en utbildningsdag om § 6 LAV den 12:e september i Stockholm.

Regerings pressmeddelande från 11 maj om åtgärdstakt

”Mer behöver göras för att åtgärda att orenat avloppsvatten sprids till våra sjöar och hav. Regeringen tillsätter nu en utredning som får ett tredelat uppdrag: föreslå åtgärder som ökar åtgärdstakten för små avlopp, se över ansvarsreglerna för vatten och avlopp samt föreslå vilken myndighet som ska vägleda tillsyn.”

Regeringens pressmeddelande om bättre miljö och fler bostäder från 11 maj

”Sommaren 2016 inkom ett brev till bostadsministern om att VA-lagen behöver justeras då dagens ordning på ett olyckligt sätt försvårar för nybyggnation, inte minst på landsbygden. Kommunpolitiker från hela landet och från flera partier har uppmärksammat mig som bostadsminister på problemen. Kristdemokraten Björn-Owe Björk, kommunalråd i Knivsta hade samlat kommunpolitikerna. De vittnade också om att den förra regeringen inte agerat, trots påstötningar”