VA-frågor i media

VA-frågorna får en allt större plats i media. Här har VA-planeringsguiden samlat några av sommarens inslag från radio och tv. Tex handlar ett inslag från SR P1 handlar om tvångsanlutning till kommunalt va, ett om små avlopp i Umeå och två om vatten i områden som drabbats av vattenbrist.
Ett avsnitt från SR P1:s Plånboken: Tvångsanslutning till kommunalt VA, den ofrivilliga bostadskarriären och nya sätt att minska matsvinnet

Inslag på SVT: Gotlänningarnas avloppsvatten kan bli dricksvatten

Om små avlopp i Umeå: Läckande avlopp – dyr smäll för husägare

Kalmar som testar nu teknik som kan rena avloppsvatten och kunna förstärka vattenförsörjningen: Rening kan göra avlopp till dricksvatten