Regeringen uppmärksammar vattenproblematiken

Grundvattenresurserna behöver kartläggas och dricksvattnet skyddas. Våtmarker ska anläggas och restaureras. Nu görs en offensiv för att skydda haven. Plast, läkemedel och näringsämnen ska inte förstöra våra hav. Skyddet av marina områden utökas. Östersjön och Västerhavet ska vara rena och friska hav.

– Citat från Regeringsförklaringen 12 september 2017.

Förutom ovan citat tas även vattenbrist och översvämningar upp som konsekvenser av klimatförändringarna. Det är glädjande att en såpass kraftfull markering kommer så tidigt i regeringsförklaringen. Vi kommer förhoppningsvis se fler satsningar på våtmarker, dagvattendammar och uppströmsarbete för att minska dagvattenutsläpp av näringsämnen, mikroplaster och andra föroreningar i framtiden.