Utredningen om hållbara vattentjänster

VA-planeringsguiden har under september genomfört två utbildningar, en om §6 iLagen om allmänna vattentjänster och en om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. På båda utbildningarna har representanter från Utredningen om hållbara vattentjänster medverkat och berättat om det nystartade arbetet med att föreslå nya lagar

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.