Fokus på omhändertagande av slamavskiljarslam, 6/12

Avfall Sverige, i samarbete med Jönköpings kommun och VA-guiden, bjuder in till träff för nätverket för omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp, Slamnätverket.

Tema: Omhändertagande av slamavskiljarslam

Tid: Onsdagen den 6 december 2017 kl. 9.30-16.00. Fika serveras från kl. 9.00.

Plats: Konferenscentret Science Park, Gjuterigatan 9 i Jönköping. Lokalen vi ska vara i heter Utveckla. Från Jönköpings resecentrum är det ca 600 m till konferenslokalen.

Målgrupp: Deltagare i Avfall Sveriges slamnätverk, VA-guidens nätverk för små avlopp och övriga som är intresserade av slam, små avlopp och kretslopp.

Kostnad: Max 1 500 kr, ex moms. Priset regleras av antalet deltagare och kostnader. Fakturering sker i efterhand.

Anmälan: Anmäl dig här helst senast 2017-11-13. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Ange faktureringsadress och eventuell specialkost.

Frågor? Jenny Westin, 040-35 66 15, [email protected] eller Marie Albinsson, 070-285 63 36, [email protected]

  • Programpunkter
  • Inledning och välkommen till Jönköping
  • Omvärldsspaning
  • Alternativt omhändertagande av slamavskiljarslam i olika kommuner
  • Information om Jönköpings nya mottagningsstation
  • Studiebesök på mottagningsstation för externslam, Jönköping
  • Erfarenhetsutbyten kring prioriterade frågor

Program med fler detaljer