Mikroföroreningar i små avlopp – slutkonferens 6/12

Foto: RedMic

Forskningsprojektet RedMic bjuder in till slutkonferens. Emissioner av miljöföroreningar från små avlopp. Diskutera resultat med experter från företag, myndigheter, beslutsfattare och forskare.

Slutkonferensen äger rum i Stockholm och är gratis. Fika och lunch ingår. Anmälan senast 24 november till [email protected]
Meddela önskan om specialkost.
Inbjudan och program

Forskningsprojektet RedMic ”Nya strategier för att minska diffusa utsläpp av miljöföroreningar från enskilda avlopp” har finansierats av Formas under åren 2013 till 2017. Projektet är ett samarbete mellan:

  • Umeå universitet,
  • Sveriges lantbruksuniversitet,
  • Kungliga Tekniska Högskolan och
  • Uppsala universitet

Projektet tar ett samlat grepp om problemställningen från beskrivning av utsläpp från små avlopp, tekniska lösningar och lagstiftning till vår inställning till problemet med mikroföroreningar.

Patrik Andersson, Umeå universitet”Vi ser fram emot ett möte med livliga diskussioner och framåtblickar och vänder oss till alla er som är intresserade av små avlopp och miljöföroreningar.”
/Patrik Andersson, Umeå universitet.

RedMic-projektets hemsida

VA-guidens reportage om projektet, februari 2016