Hur beräknas reningsgrader för dagvattenanläggningar i StormTac? Expertsvar

Regnbädd på Stranbogatan i Uppsala.
Dagvattenguidens expert Thomas Larm svarar på varför reningsgrader för dagvattenanläggningar skiljer sig mellan StormTacs databas och i ett modellerat projekt, exempelvis i ett projekteringsstadium. Vid en projektering behöver hänsyn tas till platsspecifika förutsättningar, vilket kan ändra anläggningens reningsgrad.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.