Vattnets lagring och strömning i jord

Professor emeritus i hydrologi Allan Rodhe demonstrerar grundläggande hydrologiska principer via 11 filmklipp och en föreläsning.

Filmerna är framtagna inom projektet Vattenpaketet (PI JanSeibert) med stöd av FORMAS och finns hos institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.

Här finns filmerna
Vi har även bäddat in filmerna i detta inlägg. Se nedan.

Ibland är det bra att kunna pausa, backa och lyssna igen. Eller bara pausa och begrunda i egen takt. Filmernas längd varierar mellan 4 till 13 minuter. Föreläsningen är ca 1 timme och 20 minuter.

Följande filmer finns på sidan:

 • Markvatten och grundvatten, vattnets tryck (ca 6 min)
 • Jordars porositet (ca 7 min)
 • Vattnets bindning i jord (ca 6 min)
 • Fältkapacitet och vissningsgräns (ca 6 min)
 • Vattnets hastighet (ca 4 min)
 • Makroporer (ca 4 min)
 • Ett grovt skikt avlänkar omättat flöde (ca 13 min)
 • Magasinskoefficient (ca 6 min)
 • Hydraulisk konduktivitet (ca 6 min)
 • Grundvattnets strömbanor spårämnesförsök (ca 12 min)
 • Avrinningsbildning (ca 4 min)

Föreläsning

Vattnets lagring och strömning i jord – demonstration av grundläggande principer
Professor Allan Rodhe, Institutionen för geovetenskaper Uppsala universitet.


Markvatten och grundvatten, vattnets tryck


(ca 6 min)

Jordars porositet


(ca 7 min)

Vattnets bindning i jord


(ca 6 min)

Fältkapacitet och vissningsgräns


(ca 6 min)

Vattnets hastighet


(ca 4 min)

Makroporer


(ca 4 min)

Ett grovt skikt avlänkar omättat flöde


(ca 13 min)

Magasinskoefficient


(ca 6 min)

Hydraulisk konduktivitet


(ca 6 min)

Grundvattnets strömbanor spårämnesförsök


(ca 12 min)

Avrinningsbildning


(ca 4 min)

Föreläsning:
Vattnets lagring och strömning i jord – demonstration av grundläggande principer