Frågor inför nya husägarsidor samt om va-rådgivning

Under webbseminarium om va-rådgivning den 11:e december ställde VA-guiden en rad frågor. Här har du som var med, och andra, möjlighet att svara via en enkät.

Tre delar i enkäten

  1. Allmänt om va-rådgivning (Fråga från Mats Johansson)
  2. Om webbseminariet som sådant
  3. Om avloppsguiden.se inför nybyggnation

Vi bygger nytt under 2017 och 2018. Dina åsikter är värdefulla för våra prioriteringar.

Frågor om Avloppsguiden – för husägare

Allmänt om va-rådgivning

Frågan som Mats ställde på webbseminariet.

Utvärdering av träffen

6 = Jättebra

Inför nya husägarsidor

Blir de klokare? Blir de förvirrade? (Blir de klokare och mer rådvilla/osäkra?)
Ge exempel på vad ni pratar om då?
Få kryss gör det tydligare för oss 🙂

Vi lutar åt att utöka ämnesområdena på Avloppsguiden

Vi bygger nytt under 2017 och 2018. Dina åsikter är värdefulla för våra prioriteringar.
Dock utmaning att få till bra metodik för göra ett nationellt verktyg
Detta borde finnas på avloppsguiden.se
Stöd när vi prioriterar.