Omorganisation och uppsägningar på Svenskt Vatten

Branschorganisationen Svenskt Vatten har under hösten 2017 omorganiserats och i samband med det sades två personer upp. Under december har dessutom flera medarbetare sagt upp sig och total har nu sju personer sagt upp sig och två fått sluta. Läs en längre artikel på Cirkulations hemsida.